KURIC, Filip. II/494 Vrbětice-Slavičín [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68960. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Kosňovský.
Uložit do Citace PRO