HRBÁČEK, Matěj. Využití tensografu při optimalizaci složení malty [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68965. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Nikol Žižková.
Uložit do Citace PRO