LACINOVÁ, Michaela. Polyfunkční dům v Brně [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68974. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Naděžda Menšíková.
Uložit do Citace PRO