KINDERMANN, Ondřej. Nízkoenergetický dům Rovná [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68977. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Milan Ostrý.

Uložit do Citace PRO