BOHÁČEK, Petr. Podnikový informační systém [online]. Brno, 2008 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6898. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Dydowicz.

Uložit do Citace PRO