KOPEČEK, Josef. Automatizace navrhování některých prvků ocelových konstrukcí [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68980. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Rostislav Zídek.
Uložit do Citace PRO