VÁLEK, Jiří. Optimalizace tratě Mikulovice st. hr. - Hanušovice v úseku km 20,6 až 23,3 [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/68986. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Miroslava Hruzíková.
Uložit do Citace PRO