CHLÍBEK, Lukáš. Návrh výfukového potrubí pro vůz Formule SAE [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6899. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce David Svída.
Uložit do Citace PRO