GALLO, Dominik. Konstrukce karbonové korunky pro vidlici jízdního kola [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69008. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce David Košťál.
Uložit do Citace PRO