SLEZÁK, Václav. Bytový dům s provozovnou BD-2 [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69022. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Milan Vlček.

Uložit do Citace PRO