KAINRÁTHOVÁ, Adéla. Rodinný dům z panelů TM [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69023. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miloš Lavický.
Uložit do Citace PRO