NOVÁKOVÁ, Martina. Realizace hrubé vrchní stavby školícího střediska v Náchodě [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69025. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Nečasová.
Uložit do Citace PRO