ŠTRBÁKOVÁ, Kateřina. Rodinný dům [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69028. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Marie Rusinová.

Uložit do Citace PRO