ŠVÁBENSKÝ, David. Návrh projektu informačního systému malé firmy [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6906. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Dydowicz.
Uložit do Citace PRO