GOTTWALD, Lukáš. Zdravotně technické instalace ve správní budově lesů [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69063. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Jakub Vrána.
Uložit do Citace PRO