KOVÁČOVÁ, Kristýna. Lávka pro pěší přes řeku Berounku [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69070. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Milan Šmak.
Uložit do Citace PRO