PEŘINA, Tomáš. Vliv okolních podmínek na modul pružnosti betonu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69074. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Klára Křížová.
Uložit do Citace PRO