STUPAVSKÁ, Jaroslava. Návrh rodinného domu se zaměřením na ekologické hospodaření s vodou [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69077. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Michal Kriška-Dunajský.
Uložit do Citace PRO