HANUŠ, Petr. Posouzení vlivu původu a frakce hrubého kameniva na pružnost a trvanlivost konstrukčního betonu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69078. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Tomáš Vymazal.
Uložit do Citace PRO