HAVRÁNKOVÁ, Jana. Marketing prodeje nemovitosti [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69080. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Radek Dohnal.
Uložit do Citace PRO