JANYŠKA, Miroslav. Parkování P+R v Brně [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69087. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Holcner.
Uložit do Citace PRO