ŠÍP, Radek. Návrh rekonstrukce tratě Krnov (Hanušovice) - Olomouc v úseku km 36,6 až 39,6 [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69098. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Miroslava Hruzíková.

Uložit do Citace PRO