POLERECKÁ, Katarína. Ocelová konstrukce volejbalové haly [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69100. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Michal Štrba.
Uložit do Citace PRO