PAVLÁSKOVÁ, Klára. Urbanistický vývoj města Hradce Králové od počátku 20. století po současnost [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69102. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Tomáš Pavlovský.
Uložit do Citace PRO