VRAŇANOVÁ, Veronika. Ocelová konstrukce sportovní haly [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69104. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ivan Balázs.

Uložit do Citace PRO