NĚMCOVÁ, Klára. Komplexní řešení návrhu dopravní stavby [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69118. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Kosňovský.
Uložit do Citace PRO