FILÍPKOVÁ, Monika. Úprava toku svyužitím CIVIL 3D a HEC-RAS [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69126. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce David Duchan.
Uložit do Citace PRO