KOPECKÝ, Lukáš. Hodnocení kvality provedení ručně stříkaného betonu [online]. Brno [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69144. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Karel Dočkal.

Uložit do Citace PRO