VAHALOVÁ, Eva. Optimalizace návrhu moderních nízkoenergetických dřevostaveb [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69145. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Karel Šuhajda.

Uložit do Citace PRO