CARBOL, Ladislav. Měření akustických vlastností stavebních materiálů pomocí pseudonáhodné sekvence [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69146. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav fyziky. Vedoucí práce Jan Martinek.

Uložit do Citace PRO