ŠTAFA, Michal. Trojrozměrné pružinové sítě a jejich aplikace [online]. Brno [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69148. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Petr Frantík.

Uložit do Citace PRO