SMĚLÝ, Martin. Návrhové prvky turbo-okružních křižovatek [online]. Brno [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69150. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Radimský.

Uložit do Citace PRO