KIKA, Ondřej. Kmitání štíhlých mostních konstrukcí [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69153. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce Vlastislav Salajka.

Uložit do Citace PRO