MAJSNIAR, Michal. Tepelně technické posouzení skladby vegetační střechy s vlivem vlhkosti [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69155. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Stanislav Šťastník.
Uložit do Citace PRO