MAJSNIAR, Michal. Tepelně technické posouzení skladby vegetační střechy s vlivem vlhkosti [online]. Brno [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69155. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Stanislav Šťastník.

Uložit do Citace PRO