KERŠNEROVÁ, Lucie. Možnosti využití fluidních popílků v keramické technologii [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69156. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Radomír Sokolář.

Uložit do Citace PRO