HOLOMEK, Josef. Smyková únosnost spřažených plechobetonových desek [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69157. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Miroslav Bajer.
Uložit do Citace PRO