JAROŠOVÁ, Petra. Optimalizace vybraných parametrů pro návrh objektů s nízkou energetickou náročností [online]. Brno [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69168. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Stanislav Šťastník.

Uložit do Citace PRO