FELTL, Jakub. Posouzení efektivity protipovodňové a protierozní ochrany malých povodí [online]. Brno [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69172. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Petr Doležal.

Uložit do Citace PRO