COUFALÍK, Pavel. Reologické vlastnosti asfaltových pojiv [online]. Brno [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69174. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Petr Hýzl.

Uložit do Citace PRO