VALENTOVÁ, Veronika. Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích ve vztahu k jejich proměnným a neproměnným parametrům [online]. Brno [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69181. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Michal Radimský.

Uložit do Citace PRO