ŠOMODÍKOVÁ, Martina. Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti a životnosti železobetonových mostů [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69182. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechaniky. Vedoucí práce David Lehký.

Uložit do Citace PRO