ALHASAN, Zakaraya. Pravděpodobnostní řešení porušení ochranné hráze v důsledku přelití [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69183. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Jaromír Říha.
Uložit do Citace PRO