VUKUŠIČ, Ivan. Analýza dynamických účinků ve výhybce [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69185. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a staveb. Vedoucí práce Jaroslav Smutný.
Uložit do Citace PRO