KOCÁB, Dalibor. Experimentální stanovení faktorů ovlivňujících statický modul pružnosti betonu s využitím nedestruktivních zkušebních metod [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69186. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Petr Cikrle.
Uložit do Citace PRO