HÁJKOVÁ, Lenka. Akustika malých ventilátorů [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69188. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Jiří Hirš.
Uložit do Citace PRO