VOLAŘÍK, Tomáš. Redukce atmosferickych vlivu z observace supravodivych gravimetru [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69191. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Josef Weigel.

Uložit do Citace PRO