CHOCHOLÁČ, Jan. Přehled trendů v používání vybraných polovodičových součástek [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/692. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Petr Běťák.
Uložit do Citace PRO