KOLMOSOVÁ, Lucia. Application of Sustainable Development Concept as a Factor of International Competitiveness [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69217. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO