HORVÁTH, Tomáš, Radek FUJDIAK, Milan ČUČKA, Jiří MIŠUREC a Marie MANGOVÁ. Comparison of Bit Error Rate of Line Codes in NG-PON2. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems [online]. IJATES, 2016, 5(2), 95-100 [cit. 2023-03-21]. ISSN 1805-5443. Dostupné z: doi:10.11601/ijates.v5i2.165

Uložit do Citace PRO