ČÍHALOVÁ, Kateřina. Development of Competitiveness of Company [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/69233. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Robert Zich.
Uložit do Citace PRO